Bijscholingen voor de Veiligheidscoördinator

 *** De opleidingen zullen ONLINE doorgaan ***

Het KB Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen legt Veiligheidscoördinatoren een verplichte bijscholing op.

VEKMO Training is een erkend opleidings- en exameninstituut en organiseert naast de opleiding Veiligheidscoördinator ook bijscholingen. Omdat onze docenten met beide voeten in de praktijk staan als Veiligheidscoördinatoren, garanderen wij kwaliteitsvolle, interessante lessen met tal van praktijkvoorbeelden in de vorm van cases en werfbezoeken.

Onze bijscholingen zijn apart te boeken halve opleidingsdagen. Ideaal voor Veiligheidscoördinatoren en Preventieadviseurs, die toe zijn aan een opfrissing of zich verder willen ontwikkelen. Onze losse lessen worden tevens vaak geboekt door kandidaat-Veiligheidscoördinatoren, die in zelfstudie het diploma wensen te halen. 

 

Doelgroep

Erkende Veiligheidscoördinatoren 

Zelfstudenten

Geen deelnemingsvoorwaarden.

 

Kostprijs

€250 / module (excl. BTW). Deze opleiding komt in aanmerking voor een subsidie KMO-portefeuille.
Registreer hier voor de losse modules.

 

Studiemateriaal

Je krijgt van ons een documentatiemap met de meest relevante wetteksten (Welzijnswet en KB’s Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen) en de presentaties die onze lesgevers gebruiken tijdens de lessen. Je ontvangt na de opleiding een BIJSCHOLINGSATTEST.

 

Locatie

Online lessen volg je gewoon thuis achter je laptop of pc. We starten telkens om 8u30.

Lessenoverzicht

 • 06 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  De missie van de veiligheidscoördinator

  Datum: 06 september 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  In deze les word je meegenomen in de ongeval statistieken. Waarom doen we eigenlijk aan Veiligheidscoördinatie? Je krijgt een herhaling van de regelgeving. Wanneer moet een Veiligheidscoördinator worden aangesteld en door wie? Wat is nu precies de rol van een Veiligheidscoördinator? Welke taken zijn voor hem voorzien en welke verantwoordelijkheden draagt hij? Wat is het verschil tussen een Veiligheidscoördinator en een Preventieadviseur? Wat is nu precies de rol van een Veiligheidscoördinator? Welke taken zijn voor hem voorzien en welke verantwoordelijkheden draagt hij? En wat zou zijn missie eigenlijk moeten zijn? Wat is het verschil tussen een Veiligheidscoördinator en een Preventieadviseur? Ideale basisopfrissing.

 • 06 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Algemene Preventiebeginselen & Inleiding in de Risicoanalyse

  Datum: 06 september 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  De Welzijnswet beschrijft een aantal verplichtingen voor werkgevers en werknemers. Elke werkgever is bijvoorbeeld verplicht om de risico's aan te pakken waaraan zijn medewerkers worden blootgesteld tijdens de uitvoering van hun werk. Hierbij moet hij rekening houden met een aantal preventieprincipes. Ook op een werf zijn er belangrijke risico's aanwezig. Welke risico's moet de Veiligheidscoördinator analyseren? 

 • 13 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Aanstelling van de Veiligheidscoördinator + Veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase

  Datum: 13 september 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Een Veiligheidscoördinator dient zo vroeg mogelijk te worden aangesteld in de ontwerpfase.

  Wie stelt de Veiligheidscoördinator precies aan? Is er een verschil tussen private en overheidsopdrachten? Met wie moeten de aanstellingscontracten worden opgemaakt? Wat moet er in de overeenkomsten staan? Hoe gaan we om met raamcontracten Veiligheidscoördinatie? Is er per project een aparte aanstelling noodzakelijk? 

  En wat is precies de functie van de Veiligheidscoördinator in de ontwerpfase? Welke tools heeft hij wettelijk ter beschikking?  

 • 13 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Artikel 30: Waarom, Wat en Hoe?

  Datum: 13 september 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het Koninklijk Besluit met betrekking tot veiligheidscoördinatie bevat het beruchte 'Artikel 30'. Wat wordt er in de offertefase verwacht van de Opdrachtgever, de Veiligheidscoördinator en de kandidaat-aannemers? Hoe kan in de offertefase een aannemer beoordeeld worden op zijn "veiligheidsniveau"? Heeft hij het Veiligheids- & Gezondheidsplan van de Veiligheidscoördinator wel goed begrepen? En hoe zit dat nu met Artikel 30 bij overheidsopdrachten?

 • 20 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Coördinatie Verwezenlijking en de Coördinatie-instrumenten in uitvoeringsfase

  Datum: 20 september 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Wat doet een Veiligheidscoördinator in de uitvoeringsfase? En hoe gaat dat dan praktisch met die 'Coördinatie-Instrumenten'? Alle bouwpartners hebben er alle belang bij dat een duidelijk en correct beeld wordt geschetst van de vaststellingen op de werf en gemaakte afspraken m.b.t. preventie. Van de Veiligheidscoördinator wordt verwacht dat hij een verslag bezorgt van zijn werfbezoek. In deze les worden tips & tricks voor een goed werfverslag behandeld.

 • 20 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Hef- en Hijswerktuigen, Arbeidsmiddelen

  Datum: 20 september 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Elk hef- en hijswerktuig moet voldoen aan strenge, wettelijke normen. Werken met deze arbeidsmiddelen houdt een belangrijk risico in. Tijdens deze opleiding krijgt u een beter inzicht in de verschillende soorten hef- en hijsmiddelen, de aanwezige risico's, hoe ze in dienst te stellen en aan welke controles deze zijn onderworpen.

 • 27 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Asbestherkenning- en Verwijderingsmethodes

  Datum: 27 september 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Wat is asbest? Hoe is het te herkennen? En wat zijn de typische risico's? Welke verwijderingsmethodes zijn mogelijk? Wat zegt de wetgeving? Hoe moet men te werk gaan om gevaren voor de gezondheid en het milieu te vermijden?

 • 27 september 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Werken met valgevaar

  Datum: 27 september 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Werken op hoogte is gevaarlijk. Dat blijkt jaarlijks uit de arbeidsongevallenstatistieken. Vooraleer werken met valgevaar aan te vangen, moet er niet alleen nagedacht worden over het geschikte arbeidsmiddel (steiger, gondel, ladder, enz.), maar ook over de passende collectieve bescherming. We gaan ook dieper in op valharnassen. Wat zijn de juiste types en hoe worden deze best gebruikt?

 • 04 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Veilige Sloopwerken

  Datum: 04 oktober 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Ongevalstatistieken wijzen uit dat de sector van de sloopwerken (nacecode 43) slechter scoort dan het gemiddelde in geheel van de bouwsector (nacecodes 41, 42 en 43). Slechter in frequentiegraad (Fg) maar zeer duidelijk in ernstgraad (Eg) of m.a.w. meer ongevallen, met ernstiger gevolgen. In deze les behandelen we slooprisico's en de daarbij horende preventiemaatregelen. Wat zegt het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen over sloopwerken? Wat nemen we op in ons Veiligheids- & Gezondheidsplan? En wat is een Sloopplan precies? 

 • 11 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Risicoanalyses & Ongevalonderzoek

  Datum: 11 oktober 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Artikel 5 van de Welzijnswet verplicht iedere werkgever de risico's die niet kunnen worden voorkomen te evalueren. Artikel 3 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen zegt ons dat de Veiligheidscoördinator in zijn Veiligheids- & Gezondheidsplan de preventiemaatregelen dient op te nemen, die gebaseerd zijn op zijn risicoanalyse. Op welke niveaus moet de Veiligheidscoördinator risico's analyseren? Wat is een "oriënterende planning"? Welke analysemethodieken bestaan er? Gebeurde arbeidsongevallen zijn het beste bewijs van één of meer aanwezige risico's. Welke methodiek kunnen we hanteren om een arbeidsongeval te onderzoeken en da onderliggende oorzaken te achterhalen.

 • 11 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Fysische, Biologische en Chemische Agentia op de werf

  Datum: 11 oktober 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Benny Heylens
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het lawaai van ronkende machines, armtrillingen door een boormachine, hitte of net extreme koude, … Het zijn stuk voor stuk fysische agentia of omgevingsfactoren met een grote of kleine impact op de werfarbeiders. Die kan variëren van concentratieverlies tot ernstige klachten (doofheid, oogproblemen, hand-armvibratiesyndroom). Chemische agentia zijn scheikundige stoffen en mengsels. Het gaat om gevaarlijke werkzame stoffen die een risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. Biologische agentia omvatten micro-organismen die een infectie, een allergie of een intoxicatie kunnen veroorzaken. Hoe gaan we om met Coronapreventie op de werf? Wat zegt de wetgeving over deze 3 soorten agentia? Wat neemt de Veiligheidscoördinator op in zijn risicoanalyse en vervolgens in het Veiligheids- & Gezondheidsplan?

 • 18 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Brand en Explosies, Noodprocedures in de bouw

  Datum: 18 oktober 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Edwin Van Opstal
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Wat zijn de risico's op een werf met betrekking tot brand en explosies? Welke noodprocedures moeten worden voorzien? Wat hebben we bv. geleerd uit de grote gasexplosieramp van 2004 in Ghislenghien?

 • 18 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Werfinrichting, signalisatie en circulatie op de werf

  Datum: 18 oktober 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het is noodzakelijk om de bouwplaats goed in te delen. Wie bepaalt de werfinrichting en maakt het werfinrichtingsplan op? Hoe stellen we veilig een bouwkraan op? Soms is het nodig om de openbare weg in te nemen. Wie vraagt de nodige vergunningen aan? Bouwwerven slikken heel wat zwaar werfverkeer. Denk maar aan laad- en losverrichtingen van afval en bouwmaterialen. Hoe circuleert dit werfverkeer best? Waar zijn de voetgangerszones? Hoe signaleren?

 • 25 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Het perfectie Veiligheidsverslag (geleid werfbezoek)

  Datum: 25 oktober 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  We doen een geleid werfbezoek, waarvan elke cursist apart een werfverslag opmaakt. Wat hebben we gezien op de werf en hoe gaan we daarmee om in de praktijk? Wat spreken we af met de leden van het bouwteam en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Het werfverslag kan voor de cursisten die het diploma Veiligheidscoördinator willen halen gedurende het jaar nog verder worden bijgewerkt en wordt samen met het eindwerk besproken en beoordeeld op het examen.

 • 25 oktober 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Communicatie en Conflictbeheersing op de werf

  Datum: 25 oktober 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Jade Missotten
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het veiligheidsniveau op de werf staat in rechtstreekse verbinding met een goede samenwerking en communicatie tussen alle actoren.  Hoe ga je als Veiligheidscoördinator om met aanslepende conflicten tussen aannemers onderling of zelfs gericht tegen jou? Wat als men weigert je adviezen op te volgen? Er bestaan verschillende soorten conflicten, maar ze doorlopen dezelfde fases. Hoe kan je het op de juiste manier aanpakken? In deze les leren we jullie ook luister- en gespreksvaardigheden bij en leggen we het principe van bemiddeling uit.  

 • 08 november 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Tunnelwerken, Besloten Ruimtes en Werken voor nutsmaatschappijen

  Datum: 08 november 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Davy Macquoi & Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het plaatsen van ondergrondse installaties zoals rioleringen en bekabeling brengt typische risico's met zich mee. Denk maar aan de positionering van hijskranen, inkalven van sleuven, enzoverder. Hoe vermijden we ongevallen bij werken door nutsmaatschappijen? Hoe werken we veilig in putten? Hoe werken we veilig in zuurstofarme (besloten) ruimtes? En wat zijn de typische risico's bij tunnelwerken?

 • 08 november 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Strafrechtelijke & Burgerrechtelijke aansprakelijkheden in de bouw

  Datum: 08 november 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4u
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  In deze les komen de wettelijke verantwoordelijkheden van alle actoren op de werf en in het bijzonder deze van de Veiligheidscoördinator aan bod. Verder bespreken we een aantal echte cases: wie werd door de rechtbank verantwoordelijk gesteld voor gebeurde ernstige arbeidsongevallen?

 • 15 november 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Elektrische veiligheid op de werf

  Datum: 15 november 2021
  Uur: 9u- 13u
  Duur: 4u
  Lesgevers: Louis Melis
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  In deze les krijg je een goede basis mee inzake elektrische veiligheid, waarover je als Veiligheidsdeskundige op de werf minimaal moet beschikken. Wij behandelen begrippen rond elektriciteit die je zeker hoort te kennen, werfinstallaties, laag-, midden- en hoogspanning, BA4/BA5.

 • 15 november 2021 - Niveau: - Niveau B - Losse module
  Spoedcursus Veiligheidscoördinatie + Q&A *** Ideale opfrissing ***

  Datum: 15 november 2021
  Uur: 13u30- 17u30
  Duur: 4
  Lesgevers: Davy Macquoi
  Prijs losse module: €250.00
  Prijs niveau B: incl. gekozen opleidingspakket

  Het is belangrijk dat een gediplomeerde veiligheidscoördinator de wetgeving waarin hij wordt vermeld, goed kent. In deze les herhalen we zijn taken en verantwoordelijkheden en is er tijd voor vragen. Een spoedcursus Veiligheidscoördinatie. Ideaal als opfrissing.