Erkende Opleidingen

Veiligheidscoördinator

De opleiding tot Veiligheidscoördinator kan via drie trajecten gevolgd worden: Opleiding niveau B, Zelfstudie of Zelfstudie Plus. Na een succesvol examen, ontvang je het certificaat van Veiligheidscoördinator.

Lees meer

Bijscholingen voor de Veiligheidscoördinator

Onze bijscholingen zijn apart te boeken halve opleidingsdagen. Ideaal voor Veiligheidscoördinatoren en Preventieadviseurs, die toe zijn aan een opfrissing of zich verder willen ontwikkelen. Onze losse lessen worden tevens vaak geboekt door kandidaat-Veiligheidscoördinatoren, die in zelfstudie het diploma wensen te halen. Je kan vrij kiezen uit 20 lessen tijdens dewelke onze docenten jou bijscholen a.d.h.v. talrijke praktijkvoorbeelden. Je ontvangt een attest van bijscholing.

Lees meer