Voorwaarden opleiding Veiligheidscoördinator

 

Deelnemingsvoorwaarden Opleiding Veiligheidscoördinator

Onze opleidingen zijn volledig te betalen voor aanvang van de lessen, na ontvangst van onze factuur (zie betalingsvoorwaarden onderaan)

De overheid legt minimum vereisten op inzake het basisdiploma om te kunnen deelnemen aan betreffende opleidingen. Als u niet beschikt over de vereiste diploma's, kan u uiteraard nog steeds de opleiding volgen, maar dan heeft u geen toegang tot het examen voor de erkende beroep van  Veiligheidscoördinator. Contacteer ons bij twijfel.

 

  • Minimum diploma kandidaat Veiligheidscoördinator niveau A: een Master diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type
  • Minimum diploma kandidaat Veiligheidscoördinator niveau B: een diploma van het hoger secundair onderwijs

 

 

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt op ons rekeningnummer BE50 4700 5161 3118 na ontvangst factuur en voor de aanvang van het lessenpakket en het bezorgen van cursusmateriaal. 

Indien u de inschrijving wenst te annuleren, wordt een administratieve kost gevorderd van 80 euro (excl. BTW).