Voorwaarden opleiding Veiligheidscoördinator

 

Deelnemingsvoorwaarden Opleiding Veiligheidscoördinator

Onze opleidingen zijn volledig te betalen voor aanvang van de lessen, na ontvangst van onze factuur (zie betalingsvoorwaarden onderaan).

Minimum diploma kandidaat Veiligheidscoördinator niveau B: een diploma van het hoger secundair onderwijs

  

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt op ons rekeningnummer BE50 4700 5161 3118 na ontvangst factuur en voor de aanvang van het lessenpakket en het bezorgen van cursusmateriaal. 

Indien u de inschrijving wenst te annuleren, wordt een administratieve kost gevorderd van 80 euro (excl. BTW).